Please note that the digitized material may be protected outside of Germany.

Lassus, Orlandus - Prophetiae Sibyllarum (Voorberg)

Werktitel
1Prologue
2I - Sibylla Persica
3II - Sibylla Lybica
4III - Sibylla Delphica
5IV - Sibylla Cimmeria
6V - Sibylla Samia
7VI - Sibylla Cumana
8VII - Sibylla Hellaspontiaca
9VIII - Sibylla Phrygia
10IX - Sibylla Europea
11X - Sibylla Tiburtina
12XI - Sibylla Erythrea
13XII - Sibylla Agrippa